U srijedu 19. listopada 2022. godine s početkom u 12.00 sati održala se svečana proslava Dana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz nastup Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Concordia discors. Tom prigodom dekan Filozofskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić podnio je izvještaj o radu Fakulteta te je uručio priznanja i nagrade djelatnicima i studentima.

Nagrade Filozofskog fakulteta 2022.

Povelja Filozofskoga fakulteta, najviše je priznanje koje se dodjeljuje za posebne uspjehe na unaprjeđenju znanstvenoga i nastavnoga rada, za izvanredan doprinos u  humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te promicanju humanističke misli, a dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta kao nagrada za sveukupan rad (životno djelo). Ove godine poveljom su nagrađeni prof. dr. sc. Neven Budak (Odsjek za povijest) i prof. dr. sc. Neda Pintarić (Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti).

Godišnju nagradu Filozofskoga Fakulteta za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj kalendarskoj godini dobili su prof. dr. sc. Lidija Arambašić (Odsjek za psihologiju) za knjigu Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa – Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu (Naklada Slap: Jastrebarsko, 2021), doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček (Odsjek za fonetiku) za knjigu HOMO POLITICUS. Politička retorika u teoriji i praksi (Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2021) i prof. dr. sc. Edita Slunjski (Odsjek za pedagogiju) za knjigu Izvan okvira 5, Pedagoška dokumentacija procesa učenja djece i odraslih kao alat razvoja kurikuluma (Zagreb: Element, 2021, drugo izdanje).

Nagradu za izvrsnost u nastavnom radu za unaprjeđenje kvalitete studiranja kroz nastavni rad i rad sa studentima dobila je doc. dr. sc. Ines Carović (Odsjek za fonetiku).

Nagradu za mentore školske prakse na nastavničkim studijskim programima za unaprjeđenje kvalitete studiranja kroz proces mentoriranja studenata nastavničke prakse dobila je Dubravka Novak (učiteljica talijanskog jezika u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Zagreb).

Posebno priznanje dekana Filozofskog fakulteta primile su prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić za doprinos razvoju e-učenja na Filozofskom fakultetu i Tihana Marković, dr. med. spec. školske medicine za brigu o psihofizičkom zdravlju studenata u vrijeme pandemije koronavirusa.

Nagradu Franjo Marković za zapažene znanstvene, umjetničke, stručne i sportske rezultate u prethodnoj kalendarskoj godini primili su  Lucija Relić (Odsjek za komparativnu književnost) za seminarski rad Christina Rossetti: višestruka sestra, transgresivna čitateljica (Zagreb, 2021), Bartol Babić Vukmir (Odsjek za komparativnu književnost) za seminarski rad Iznenadni hir: tekstovi, žanrovi i slojevi naslova u romanu A Maggot Johna Fowlesa (Zagreb, 2021), Veronika Štefanko (Odsjek za fonetiku) za izvrsnost u stručnim postignućima i studentskim aktivnostima kojima podiže razinu kvalitete studiranja na Fakultetu kao i doprinos ugledu Fakulteta na razini Sveučilišta, skupina članica i članova Kluba studenata pedagogije Filip Bosnar, Ivan Hadeljan, Matea Klarić, Sara Kramar, Lora Pivac, Tamara Škrinjar, Gabrijela Todorić i Petra Tršek za projekt Crtice iz prakse i skupina studenata povijesti – Bartol Bezjak, Luka Đaković, Lovre Katić, Ivan Ledić, Krunoslav Lesar, Luka Lovrić, Marko Medo, Marko Milković, Domagoj Nakić, Valeria Premec, Borna Rajzer i Lovro Stepanić za rad Velika kamporska kronika. Bratovštine i crkveni redovi – Prijepis djela fra Odorika Badurine.

Nagradu dekana koja se godišnje dodjeljuje zaposlenicima Fakulteta za uzoran rad primili su Zrinka Bakić (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti), Boris Čičovački (Knjižnica), Predrag Gjuro Kladarić (Služba za informatiku), Željko Livnjak (Centar za strane jezike) i Dina Macakanja (Služba za računovodstvene i financijske poslove).

Nagrade za izvrsnost u studiju primilo je 38 studentica i studenata preddiplomskog studija i 42 studentice i studenata diplomskog studija.

U prošloj akademskoj godini u mirovinu su otišli su profesori Fakulteta – Vesna Alikalfić, predavačica, Samostalna katedra za kineziologiju, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, Odsjek za psihologiju, prof. dr. sc. Marijan Bobinac, Odsjek za germanistiku, prof. dr. sc. Neven Budak, Odsjek za povijest, prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Odsjek za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Emil Heršak, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Odsjek za povijest, prof. dr. sc. Mira Menac Mihalić, Odsjek za kroatistiku, prof. dr. sc. Borislav Mikulić, Odsjek za filozofiju, prof. dr. sc. Marina Miličević Bradač, Odsjek za arheologiju, prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, Odsjek za romanistiku, doc. dr. sc. Ivica Prlender, Odsjek za povijest, dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica, Centar za strane jezike i djelatnici Fakulteta – Vesna Bevanda, tajnica, Odsjek za germanistiku, Željkica Pavlak, spremačica, Tehnička služba i Ljerka Škrinjar, knjigovodstvo, Financijsko računovodstvena služba.

Svečanoj proslavi nazočili državni tajnik Ivica Šušak, izaslanik premijera Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Fuat Korkmaz, ravnatelj Turskog kulturnog centra Zagreb Yunus Emre Enstiüsü.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu njeguje prijateljske odnose s veleposlanstvima mnogih zemalja. Svečanoj proslavi nazočili su veleposlanik Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Josef Markus Wuketich, veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Nicolaas Buyck, veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Genka Georgieva, veleposlanik Republike Koreje u Republici Hrvatskoj Nj. E. Hong Sungwook, treća tajnica Veleposlanstva Republike Koreje i vicekonzulica Junghyun Park, prvi tajnik veleposlanstva Portugalske Republike u Republici Hrvatskoj Rodrigo Lobo d’Avila, gđa. Pamela Ćebić Sekulić iz Odjel za kulturu i protokol Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, veleposlanik Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Peter Susko, ministar savjetnik veleposlanstva Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj Gregor Štajer, zamjenik veleposlanika Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Mikel Iriso i voditeljica Ureda za kulturu u Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske Vedrana Misita Držanić.

Svečanoj proslavi nazočili su dekani i prodekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mia Roth-Čerina, prodekanica za međunarodnu suradnju i umjetnost Arhitektonskog fakulteta, prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan za studente, studijske programe i digitalizaciju Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale Fakulteta organizacije i informatike, prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, prodekanica za nastavu i studente Fakulteta organizacije i informatike, prof. dr. sc. Ivan Grgurević, prodekan za nastavu i studente Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Zdenko Tonković, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Alan Antonović, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, dekan Građevinskog fakulteta, prof. dr. sc. Miroslav Mikota, prodekan za nastavu Grafičkog fakulteta, prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Mario Baić, dekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Vuković, prodekan za nastavu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prof. dr. sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, prof. dr. sc. Marin Vodanović, prodekan za nastavu i studente Stomatološkog fakulteta, prof. dr. sc. Višnja Rajić, prodekanica za nastavu i studente Učiteljskog fakulteta i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, u ime dekana Veterinarskoga fakulteta prof. dr. sc. Marka Samardžije.

Svečanoj proslavi nazočili su i prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli, prof. dr. sc.  Aleksandar Mijatović, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci te brigadir dr. sc. Andrija Kozina, dekan Hrvatskog vojnog učilišta.

Svečani ton proslave Dana Fakulteta zaokružio je prigodni glazbeni program Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Concordia discors s nekoliko skladbi folklornog i popularnog repertoara.