Sveučilište u Zagrebu objavilo je Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131).

Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 01.02.2023. do 31.7.2023.

Erasmus+ stručna praksa u ak. godini 2022./2023. mora završiti do 30. rujna 2022.