Katedra za češki jezik i književnost poziva zainteresirane studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Filozofická fakulta Univerzity Palackého (koordinator),  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Sapienza – Università di Roma, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu (3. 3. 2023., 4 sata), a fizički dio mobilnost sudionika iz Hrvatske, koja će se realizirati u Olomoucu, Republika Češka, u periodu 23.-30.4.2023. Program fizičke mobilnosti uključuje dva predavanja (24. i 25. 4. 2023.), tri radionice u trajanju po 4 sata (26., 27. i 28. 4. 2023.) te popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan diplomski studij češkog jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje engleskog jezika provjeravat će uživo nakon postupka selekcije, a o terminu će studenti biti naknadno obaviješteni e-mailom.

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti ili predsjedniku Povjerenstva doc. dr. sc. Matiji Ivačiću u vrijeme konzultacija (utorak 13-14 sati, kabinet B-206). Natječaj je otvoren sedam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Matija Ivačić (predsjednik povjerenstva), doc. dr. sc. Suzana Kos i red. prof. dr. sc. Katica Ivanković.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za diplomsku razinu do 12 mjeseci.