Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu.

Službeni prijavitelj Erasmus+ projekata je Sveučilište u Zagrebu, nositelj Erasmus povelje (ECHE) u visokom obrazovanju.

U sklopu Ključne aktivnosti 2 ustanove visokog obrazovanja prijavitelji mogu sudjelovati kao koordinatori ili kao partneri sljedećih aktivnosti:

  • Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije. Rok za prijavu: 22. ožujka 2023. u 12:00
  • Aktivnosti Erasmus Mundus. Rok za prijavu : 16. veljače 2023. u 17:00
  • Savezi za inovacije. Rok za prijavu: 3. svibnja 2023. u 17:00
  • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja. Rok za prijavu 16. veljače 2023. u 17:00

Budući da je i u 2023. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena – svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet.

Svi navedeni rokovi za podnošenje prijava odnose se na briselsko vrijeme.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Molimo prijavitelje da prijavnu dokumentaciju pošalju Uredu za znanost i projekte na e-mail projekti@ffzg.hr najkasnije 14 dana prije isteka gore navedenih rokova, kako bi Ured osigurao potpise na Izjavu časti (Declaration of Honor) za koordinatore i Mandatnog pisma (Mandate letter) za partnere s obzirom da prijavnu dokumentaciju potpisuje rektor Sveučilišta.

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se Uredu za znanost i projekte (projekti@ffzg.hr)