Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je rang-liste studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2022./2023. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 3. veljače 2023. godine u Sustavu državnih stipendija), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“ unesu IBAN žiroračuna i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.