Katedra za slovenski jezik i književnost Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti poziva zainteresirane studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Po poteh slovenske literature (Putovima slovenske književnosti) u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Sveučilište u Ljubljani, Slovenija (koordinator) Masarykovo sveučilište u Brnu, Češka, Šlesko sveučilište u Katowicama, Poljska, i Sveučilište u Lódźu, Poljska.

Prvi dio programa održat će se online, i to od 1. ožujka (srijeda) do 1. travnja (subota) 2023. Online dio uključuje 24 sata (književna radionica: 8 sati; predavanja, radionice: 16 sati); drugi dio programa odvijat će se uživo u Ljubljani od 26. ožujka (nedjelja) do 1. travnja 2023. (subota): ukupno 32 sata (3x rad na terenu, odnosno stručna ekskurzija: 24 sata; uvodni sastanak i prezentacije: 4 sata; predavanja i radionice: 4 sata). Program uključuje i samostalan rad: 14 sati – Samostalan rad prije dolaska i literarne ekskurzije tijekom boravka u Ljubljani na temu Slovenskih literarnih festivala.

U okviru samostalnog rada studenti će istraživati i predstaviti festivale: značajke, povijest, važnost za slovensku kulturu, literarne nagrade. Pretraživat će internetske stranice i objave te provesti kratak intervju s voditeljem. Sudjelovanjem u programu ostvaruje se 3 ECTS-a.

Uvjeti: Upisan diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti te aktivno poznavanje slovenskog jezika u govoru i pismu (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta).

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, dostavljaju se tajništvu Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti (juzna.slavistika@ffzg.hr) i lektorici Simoni Gotal (sgotal@ffzg.hr). Natječaj je otvoren pet dana od objave na internetskoj stranici Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano povjerenstvo u sastavu članova Katedre za slovenski jezik i književnost.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta pri čemu se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa (dakle, za diplomsku razinu do 12 mjeseci).