Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaje za studentske razmjene u ak. god. 2023./2024. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaji su otvoreni za sve studente Sveučilišta u Zagrebu (osim ako je tekstom natječaja drugačije definirano) za sljedeće države: Australija, Brazil, Čile, Japan, Južna Koreja, Kina, Meksiko, SAD, Tajvan, Singapur.

Rokovi za prijavu nalaze se u tekstu natječaja za odabrano sveučilište.