Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2023. do 16 sati. Rok za dostavu prijava fakultetskom povjerenstvu i kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova bit će objavljeni uskoro.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.