Temeljem prijedloga Povjerenstva za evaluaciju prijava za institucijske projekte i mišljenja Dekanskog kolegija objavljuju se rezultati Natječaja za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2023. godinu.

Prijavitelji se za realizaciju sredstava javljaju Financijsko-računovodstvenoj službi.

Na ovogodišnji Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pristiglo je ukupno 90 projektnih prijava, od čega je Dekanski kolegij, a na temelju bodovnih procjena Povjerenstva, odobrio financiranje 67 projektnih prijedloga, tj. 74% projektnih prijava. Ukupno je potraživano 640.977,26 €, a raspoloživa financijska sredstva iznose 250.022,32 .

Odobreni iznos financiranja temeljen je na izračunu koji uključuje raspoloživa sredstva i procjenu kvalitete istraživačkoga projekta prema kriterijima određenima tekstom Natječaja.

Kao i ranijih godina, Povjerenstvo je donosilo prosudbu o svim kriterijima propisanim Natječajem konsenzusom, na temelju uvida u sve projektne prijave. Znanstvena je produktivnost kvantificirana usporedbom broja radova svake pojedinačne skupine s ostalim istraživačkim skupinama koje su prijavile projekt. Financiranje projektnih prijedloga se, ovisno o ostvarenim bodovima, odobravalo u iznosima od 32,97% traženog iznosa do maksimalno 67,97% traženog iznosa (za najbolje rangirani projekt).

Nije odobreno financiranje projektnih prijedloga:

  1. koji nisu prošli administrativnu provjeru jer:
  2. nisu udovoljili čl. V teksta Natječaja (Povjerenstvo ne razmatra projektne prijedloge „u kojima znanstvena produktivnost nije potkrijepljena poveznicama na CROSBI“);
  3. financijski plan znatno narušava pravila navedena u tekstu Natječaja (primjerice, iznos predviđen za diseminaciju nadilazi 30% ukupno traženog troška za projekte koji su potraživali više od 3.000 €);
  4. nisu zadovoljili neki drugi administrativni uvjet natječaja (primjerice, nedovoljan broj suradnika propisan Natječajem).
  5. koje je Povjerenstvo bodovalo razmjerno najnižim ocjenama u relevantnim kategorijama bodovanja (primjerice, nekoherentno strukturirani i/ili nedovoljno problemski izoštreni projektni prijedlozi; prijedlozi čiji istraživački ciljevi nisu jasno izraženi; sa znatnim udjelom neprihvatljivih troškova propisanih Natječajem; neadekvatna realizacija prošlogodišnjih projektnih aktivnosti i sl.).

U procesu bodovanja projektnih prijedloga Povjerenstvo je ove godine evaluiralo i izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti institucijskih istraživačkih projekata za 2022. godinu. Voditelji projekata kojima je odobreno financiranje slično će izvješće morati predati i po završetku 2023. godine. Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski i u skladu s predviđenim projektnim aktivnostima. Troškovi diseminacije ne smiju prelaziti 30% dodijeljenih sredstava za sve projekte kojima je odobreno više od 3.000 €.