Nj.E. g. Gary Koren veleposlanik Države Izrael u svome nastupnome posjetu Filozofskome fakultetu se 29. ožujka 2023. sastao s izv. prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom Fakulteta.

Posjet je rezultat aktivnosti Filozofskoga fakulteta u razvijanju znanstvenoistraživačkoga i nastavnoga doprinosa i promicanja židovske kulture, jezika i povijesti, ponajprije na Katedri za judaistiku na kojoj se izvodi jedini akreditirani studijski program judaistike u Republici Hrvatskoj.

Susretu je prisustvovala i izv. prof. dr. sc. Naida– Mihal Brandl, a nakon sastanaka, veleposlanik je posjetio Katedru za judaistiku.

Na susretu je bilo riječi i o aktivnostima Međunarodnoga saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), s obzirom da je 1.ožujka 2023. godine Republika Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA).

Katedra za judaistiku je osnovana 2006. godine i djeluje u okviru Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. Prva generacija studenata prijediplomskoga studija upisana je 2012. godine, a diplomskoga 2015. godine.

Studiranje judaistike na Filozofskom fakultetu studentima omogućava stjecanje znanja o Židovima i židovstvu s različitih aspekata i iz nekoliko akademskih disciplina; u središtu je svakako židovska civilizacija i kultura u najširem smislu riječi. Cilj je ovakvog naglašeno interdisciplinarnog načina studiranja studentima omogućiti razumijevanje kulturnih, povijesnih, religijskih, filozofskih, socioloških i političkih iskustava Židova u Izraelu i dijaspori tijekom višetisućljetne povijesti.

Posebnost ovog studija je i u nedovoljnom i neadekvatnom stupnju predznanja potencijalnih studenata pa je preddiplomski studij koncentriran na stjecanje osnovnih kompetencija iz povijesti i religije te razumijevanja židovskih tekstova, bilo da se radi o biblijskim, rabinskim, pravnim, filozofskim ili književnim.