U utorak 4. travnja, 2023. potpisan je sporazum o suradnji s Filološkim fakultetom Sveučilišta u Prištini ”Hasan Prishtina”, Kosovo.

Prof. dr. sc. Lindita Sejdiu Rugova dekanica Filološkoga fakulteta je istaknula važnost ovoga sporazuma  za suradnju na području hrvatskoga jezika imajući u vidu dugogodišnje napore za uvođenje kolegija hrvatskoga jezika  u Prištini.

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan je ukazao na prethodnu suradnju i područja na kojima se naše ustanove mogu povezati i u budućnosti, te izrazio zadovoljstvo činjenicom da je ovime produljen sporazum koji je potpisan 2009. godine.

Za Filozofski fakultet u Zagrebu posebnu važnost ima mogućnost suradnje na području albanskoga jezika, ali i ostalih filologija.

Sporazum je nastavak uspješne suradnje s kosovskim fakultetom na kojem su djelatnici Croaticuma održali nastavu hrvatskoga jezika.