Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (drugi   krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (od 01.07. do 31.12. 2023.).

Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu i interne upute Filozofskoga fakulteta za slanje dokumentacije.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

Prijava se sastoji od on-line prijave i dokumentacije (sken @) koja se šalje na: international@ffzg.hr

ROKOVI:

  1. za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 19. travnja, 2023.
  2. za slanje CJELOKUPNE dokumentacije do 14:00 sati 19. travnja, 2023. na: international@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 19. travnja, 2023., stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac i cjelokupnu ostalu dokumentaciju (str 4. Natječaja) objediniti i u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 19. travnja, 2023. na: international@ffzg.hr.

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

  • Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
  • Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti moraju biti upisani u doktorski studij tijekom prijave i tijekom mobilnosti.

Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva izlaganje ili poster prezentaciju.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.