Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse za ak. god. 2023./24. Erasmus+ (KA131).

Prvi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 11.9.2023.- 4.3.2024.                                         

Krajnji rok za online prijave je 29.9.2023. u 12h (podne) – ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.