Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i ove su godine organizirali Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH).

Savjetovanje je održano 7. i 8. srpnja 2023., a glavna tema bila je Govorna proizvodnja u (H)IJ-u. Pozvana predavanja održali su Arnalda Dobrić, Zrinka Jelaska, Andrea-Beata Jelić i Marko Liker s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ursula Sticker i Sarah Heiser s The Open University iz Ujedinjenog Kraljevstva te Joseph Hopkins s Universitat Oberta de Catalunya iz Španjolske.