Poštovane studentice i poštovani studenti,

u nastavku su informacije o izmijenjenom i dopunjenom sveučilišnom izbornom predmetu „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, dostupnom za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na prijediplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Predmet se od ak. god. 2023./2024. može upisati kroz 3 modela (A, B, C):

A. Pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V):
5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije):
3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet:
prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

C. Pripremna radionica (15P+30V):
2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (Dosegnute kompetencije studenata prate se
kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.)

Predmet traje jedan semestar. Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda – petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru.

Uvjeti za upis po modelima:

A. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice Sveučilišta.

B. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako,

*za potrebe ovog predmeta studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par“ pruža potporu.

potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C.

C. Nema posebnog uvjeta za upis osim da je student Sveučilišta u Zagrebu.

Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl.

Ako je studentima s invaliditetom (brucošima, ali i ostalima) potrebna pomoć pri pronalaženju kolegice/kolege vršnjaka koji će im pružati potporu, neka se jave Uredu za studente s invaliditetom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu:

Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb (prizemlje 12. paviljona)
e-mail: uredssi@unizg.hr
tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578