OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

  • za studente 2. i 3. godine prijediplomskog studija, 2. godine diplomskog studija kao i studente koji upisuju izvannominalne godine studija

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./2024. započinju u četvrtak 21. rujna i traju do četvrtka, 19. listopada 2023.

Studenti u tom razdoblju mogu obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

SVI STUDENTI VIŠIH GODINA OBVEZNI SU UPLATITI UPISNINU U IZNOSU OD 26,54 € 200,00 KN. POTVRDU O UPLATI UPISNINE POTREBNO JE PREDATI PUTEM WEB APLIKACIJE MOLBE.FFZG.HR.

STUDENTI NEĆE MOĆI ZATRAŽITI POTVRDE BEZ POTVRDE O PLAĆENOJ UPISNINI ZA AK. GOD. 2023/2024. PUTEM WEBOMATA/STUDOMATA, budući da im upis neće biti obavljen u cijelosti.

Molimo studente da sve upite šalju isključivo na molbe.fffzg.hr. Svi upiti u vezi završetaka studija šalju se na zavrsetak@ffzg.hr.

  • REDOVNI UPIS

Studenti koji mogu upisati obavezne i izborne kolegije u zimskom semestru i nisu obavezni plaćati participaciju jer imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55 ECTS boda, svoj upis u potpunosti mogu obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA.

Student ne treba osobno doći u Studentsku službu nego se može registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati potvrdu o plaćenoj upisnini za ak. god. 2023./2024.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

  • UPIS KOMBINACIJE STUDIJA 3+2/4+1

Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se preko web aplikacije molbe.ffzg.hr i student ne treba osobno doći u Studentsku službu.

U molbi je potrebno jasno napisati popis predmeta (termine nastave i profesore nije potrebno upisati), koje student želi slušati u zimskom semestru ak. god. 2023/24., i to po studijskoj grupi i navesti točnu izbornost u koju želi upisati pojedini izborni predmet. Za izborne predmete potrebno je priložiti potvrdu predmetnog nastavnika.

Studenti su dužni predati potvrdu o plaćenoj upisnini, a studenti koji su obveznici plaćanja participacije trebaju, uz dokaz o uplati upisnine, putem sustava molbe.ffzg.hr predati i potvrdu o plaćenoj školarini za ak. god. 2023./2024.

  • IZVANNOMINALNI UPIS

Studenti koji upisuju izvannominalnu godinu studija, mogu svoj upis obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA. Upite i potvrdu o plaćenoj upisnini možete poslati na molbe.ffzg.hr.

Studenti koji su tijekom svog prijediplomskog ili diplomskog studija odslušali sve upisane kolegije te stekli sve potrebne uvjete za polaganje ispita, ali ih nisu položili ili nisu obranili diplomski rad/ove, upisuju gore navedenu izvannominalnu godinu studija.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl. 16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Ako student ne upiše akademsku godinu u  propisanom roku, smatrat će se da je odustao od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3). 

Podaci za uplatu:

Upisnina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1008

Iznos upisnine je 26,54 e (200 kn)

Školarina: HR1823600001101311177
s pozivom na broj OIB-1005

Iznos pune školarine je 955,60 e (7.200 kn)

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na:

Napomena: Od rujna 2023. svaki student može predati najviše 3 molbe.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA 1. GODINE PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

  • studenti 1. godine prijediplomskog studija i 1. godine diplomskog studija moći će u istom razdoblju upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom.
    Studenti koji neće moći upisati izborne kolegije moraju se registrirati u web aplikaciji molbe.ffzg.hr i predati molbu za upis kolegija.
  • Svaki student može predati najviše 3 molbe.

MOLIM STUDENTE DA SVAKAKO PROČITAJU DODATNE NAPOMENE ZA UPIS U VIŠE GODINE