U suizdavaštvu australskog i novozelandskog izdavača Exisle Publishing te Naklade Ljevak objavljena je knjiga Their faraway home: The story of Croats in New Zealand through publications autorica Ivane Hebrang Grgić i Ane Barbarić.

Riječ je o nadopunjenom i prerađenom izdanju knjige Ni s kućom ni bez kuće: nakladnička djelatnost Hrvata u Novome Zelandu istih autorica objavljene 2021. godine u izdanju Naklade Ljevak. Knjiga Ni s kućom ni bez kuće dostupna je u otvorenom pristupu u repozitoriju Hrvatski iseljenički tisak  kao i u institucijskom repozitoriju ODRAZ Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Their faraway home: The story of Croats in New Zealand through publications

Their faraway home: The story of Croats in New Zealand through publications