Studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru koji u zimskome semestru akademske godine 2023./2024. slušaju kolegij Hrvatski jezik boravili su od 9. do 11. studenog 2023. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom stručnog posjeta 22 studenta, u organizaciji Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Odsjeka za kroatistiku, sudjelovala su u vođenom obilasku knjižnice Filozofskog fakulteta i Zbirke za staru i rijetku građu, prisustvovala su projekciji hrvatskog filma, obišla su Tiflološki muzej i Tehnički muzej Nikole Tesle, sudjelovala su u virtualnom obilasku Zagreba i kulturološkom predavanju o svakodnevnoj hrvatskoj kulturi te posjetili sajam knjige Interliber. U programu su uz studente iz Maribora sudjelovali i studenti koji pohađaju nastavu na Croaticumu.

Stručni posjet studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirali su CEEPUS koordinatori izv. prof. dr. sc. Gjoko Nikolovski te dr. sc. Darko Matovac, lektor preko CEEPUS mreže Slavic Philology and Its Cultural Contexts.

CEEPUS je srednjoeuropski program akademske mobilnosti sveučilišnih nastavnika i studenata, a u mreži Slavic Philology and Its Cultural Context tijekom akademske godine 2022./2023. uspješno sudjeluje više od dvadeset sveučilišta s područja središnje Europe.

Više informacije o CEEPUS-u nalazi se na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Maribor visited the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb via CEEPUS network Slavic Philology and Its Cultural Contexts

Students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Maribor, who are attending the Croatian Language course in the winter semester of the academic year 2023./2024., visited the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb from November 9 to 11, 2023.

During the visit, which was organized by Croaticum – Center for Croatian as a Second and Foreign Language at Department for Croatian Language and Literature, 22 students took part in a guided tour of the Library of the Faculty of Humanities and Social Sciences and its Collection of Old and Rare Materials, attended a screening of a Croatian film, visited the Typhological Museum, Technical Museum Nikola Tesla, participated in a virtual tour of Zagreb, a cultural lecture on the Croatian everyday culture and visited the Interliber book fair. In addition to students from Maribor, Croaticum students also participated in all activities.

The visit of the students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Maribor to the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb was organized by CEEPUS coordinators Assoc. Prof. Gjoko Nikolovski, PhD and lector Darko Matovac, PhD within the CEEPUS network Slavic Philology and Its Cultural Contexts.

CEEPUS is a Central European programme for academic mobility of university teachers and students. More than twenty universities from Central Europe successfully participate in the network Slavic Philology and Its Cultural Context network during the academic year 2022/2023.

More information about CEEPUS can be found on the website of the Agency for Mobility and EU Programmes.