Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 41.046.788 eura. Detalji o bespovratnim sredstvima i trajanju projekata ovise o vrsti projekta, prihvatljivim prijaviteljima i broju partnera uključenih u projekt.

Cjelovite informacije o načinima sudjelovanja dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

  • Suradnička partnerstva.
  • Mala partnerstva.
  • Partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti i Akademije za stručno usavršavanje učitelja.
  • Aktivnosti Erasmus Mundus.
  • Partnerstva za inovacije, poput saveza za inovacije.
  • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

Rokovi za podnošenje prijava

Svi rokovi za podnošenje prijava navedeni su u nastavku prema briselskom vremenu.

Napomena: Budući da je i u 2024. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena - svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet. Stoga pozivamo organizacije koje se žele baviti temama u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena da uključe navedeni prioritet u svoje prijave.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Molimo sve zainteresirane prijavitelje s Filozofskog fakulteta da se o postupku prijave projekata obrate Uredu za znanost i projekte (projekti@ffzg.hr).