Temeljem odluke Dekanskog kolegija Filozofskog fakulteta, raspisuje se Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata u 2024. godini.

Natječaj je otvoren do 16. veljače 2024. godine. Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Novost ovogodišnjih prijava na natječaj je da se prijave dostavljaju se u isključivo elektronskom obliku putem on-line prijavnog obrasca te obrasca troškovnika koji se nalaze u prilogu ovog natječaja. Ispunjeni obrazac troškovnika se učitava u on-line prijavni obrazac.

Molimo da sve upite vezane uz prijavu projekata uputite isključivo na adresu elektroničke pošte potpore@m.ffzg.hr.