Služba za školsku i adolescentsku medicinu poziva treću grupu studenata prve godine prijediplomskog studija na obavezni sistematski pregled.

Mogućnosti za nadoknade teško će se ostvariti zbog velikog broja studenata, pa vas molimo da poštujete određene termine.

Ako niste u mogućnosti doći na pregled u svom terminu molimo da se zamijenite s nekim od studenata u grupi. Iznimno, ako se ne uspijete dogovoriti za drugi termin, možete se javiti u ambulantu radi dogovora (01/6551-554, parni datumi: 17.00 – 18.00, neparni: 11.30 – 12.30).

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Av. V. Holjevca 22 (lokacija na karti) prema rasporedu na ovoj adresi.

Molimo da na pregled ponesete zdravstvenu iskaznicu te zdravstvenu dokumentaciju (ako je imate).