Temeljem Odluke dekana o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske istraživačke projekte u 2024. godini, objavljuju se rezultati Natječaja za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2024. godinu.

Za realizaciju sredstava, voditelji projekata javljaju se Financijsko-računovodstvenoj službi.

Na ovogodišnji Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pristiglo je ukupno 85 projektnih prijava, od čega je Dekanski kolegij, a na temelju bodovnih procjena Povjerenstva, odobrio financiranje 74 projektnih prijedloga, tj. 87% projektnih prijava. Ukupno je potraživano 664.981,09 €, a raspoloživa financijska sredstva iznose 250.000,00 €.

Odobreni iznos financiranja temeljen je na izračunu koji uključuje raspoloživa sredstva, procjenu kvalitete istraživačkoga projekta prema kriterijima određenima tekstom Natječaja te bodovima dobivenim na temelju objavljenih znanstvenih publikacija od 2021. godine.

Kao i ranijih godina, Povjerenstvo je donosilo prosudbu o svim kriterijima propisanim Natječajem konsenzusom, na temelju uvida u sve projektne prijave. Znanstvena je produktivnost kvantificirana usporedbom broja radova svake pojedinačne skupine s ostalim istraživačkim skupinama koje su prijavile projekt.

Nije odobreno financiranje projektnih prijedloga:

  1. koji nisu prošli administrativnu provjeru jer:
  2. nisu udovoljili čl. V teksta natječaja;
  3. financijski plan znatno narušava pravila navedena u tekstu Natječaja (primjerice, iznos predviđen za diseminaciju nadilazi 30% ukupno traženog troška za projekte koji su potraživali više od 3.000 €);
  4. nisu zadovoljili neki drugi administrativni uvjet natječaja (primjerice, nedovoljan broj suradnika propisan Natječajem).
  5. koje je Povjerenstvo bodovalo razmjerno najnižim ocjenama u relevantnim kategorijama bodovanja (primjerice, nekoherentno strukturirani i/ili nedovoljno problemski izoštreni projektni prijedlozi; prijedlozi čiji istraživački ciljevi nisu jasno izraženi; sa znatnim udjelom neprihvatljivih troškova propisanih Natječajem; neadekvatna realizacija prošlogodišnjih projektnih aktivnosti i sl.).

U procesu bodovanja projektnih prijedloga Povjerenstvo je ove godine evaluiralo i izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti institucijskih istraživačkih projekata za 2023. godinu. Voditelji projekata kojima je odobreno financiranje slično će izvješće morati predati i po završetku 2024. godine. Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski i u skladu s predviđenim projektnim aktivnostima. Troškovi diseminacije ne smiju prelaziti 30% dodijeljenih sredstava za sve projekte kojima je odobreno više od 3.000 €.