Na temelju članka 19. Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu i čl. 70. Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) dekan Filozofskog fakulteta donio je sljedeću Odluku o pravu radnika na izbor Povjerenika radnika za zaštitu na radu.