Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje te primijenjena (ili razvojna) istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva ili nacionalno relevantna, a projekti trebaju počivati na jakim istraživačkim skupinama čiji su voditelji prepoznati znanstvenici s izvrsnim dosadašnjim postignućima.

Prijavitelj je pravna osoba koja podnosi projektni prijedlog na natječaj. Prihvatljivi prijavitelji su: visoka učilišta, znanstveni instituti, druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).

Natječaj je otvoren za prijave nacionalnih istraživačkih projekata te bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke Republike u okviru inicijative Weave.

Ukratko o natječaju IP-2024-05:

  • Datum raspisivanja natječaja: 25. ožujka 2024.
  • Rok za prijavu: 10. svibnja 2024. do 13:00 sati (CEST)
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Trajanje financiranja projekta: 3 godine
  • Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 eura
  • Najmanji ukupni iznos financiranja po projektu: 60.000,00 eura
  • Prijava na natječaj podnosi se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Više o natječaju i prijavna dokumentacija.