Katedra za nederlandistiku poziva zainteresirane studentice i studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom DCC Summer school of Literary Translation for Students of Dutch form Central Europe, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Wroclaw University, ELTE Budapest, Comenius University in Bratislava, Univerzitet u Beogradu, University of Bucharest. Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje dvije radionice (2. i 3.7. 2024., po 2 sata) i individualne konzultacije s voditeljem projekta, dr. sc. Martom Kosteleckom (Masaryk University), dok će se fizički dio realizirati na Sveučilištu u Brnu, Češka, u razdoblju 5.-12.7.2024. Program fizičke mobilnosti uključuje pet predavanja s fokusom na književno prevođenje. Nakon svakog predavanja slijedi radionica uz grupni ili pojedinačni rad na tekstu prijevoda. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij nederlandistike (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje nizozemskog i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje nizozemskog i engleskog jezika utvrdit će se na temelju studentskoga statusa.

Molbe, koje uključuju motivacijsko pismo, osnovne podatke i elektroničke adrese, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za germanistiku ili elektroničkom poštom predsjedniku Povjerenstva dr. sc. Toniju Bandovu na tbandov@m.ffzg.hr. Natječaj je otvoren četiri dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Toni Bandov (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Slađan  Turković i mag. Maarten Rombouts.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 79 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.