S obzirom na sve veću potrebu poučavanja hrvatskog kao stranog jezika, a samim time i provjeru poznavanja jezika na različitim razinama prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u) Croaticum – centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira radionicu o vrednovanju razumijevanja i govorne proizvodnje na stranom jeziku te kriterijima ocjenjivanja poznavanja stranih jezika 1. i 2. srpnja ove godine.

Dvodnevna radionica na engleskom jeziku Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG) u organizaciji Croaticuma – centra za hrvatski kao drugi i strani jezik i Europskog centra za moderne jezike (ECML-a) iz Graza, a pod pokroviteljstvom Vijeća Europe, ugostit će stručnjake iz Hrvatske i inozemstva koji se bave poučavanjem i vrednovanjem poznavanja stranih jezika.

Voditelji radionice su stručnjaci ECML-a Rita Juknevičienė iz Litve sa Sveučilišta u Vilniusu i Gábor Szabó iz Mađarske sa Sveučilišta u Pečuhu.
Sudionici radionice su lingvisti i filolozi iz Italije, Poljske, Kosova, Slovenije te sveučilišta u Rijeci i Splitu, kao i profesori s Odsjeka za fonetiku, Katedre za hungarologiju, viši predavači Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta, stručnjaci iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, nastavnici hrvatskog jezika te lektori Croaticuma.