Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete osnovano je odlukom Fakultetskog vijeća 24. travnja 2007. godine pod imenom Povjerenstvo za unapređenje kvalitete nastave. Odlukom Fakultetskoga vijeća 17. prosinca 2010. usvojene su odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika kojima je promijenjen naziv povjerenstva i proširen sastav na predstavnike svih odsjeka, samostalnih katedara i centara Filozofskoga fakulteta.