Kao što smo najavili prošli tjedan, naš Centar za potporu e-učenju osigurao je uvjete za online obrane završnih i diplomskih radova: