Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za sufinanciranje zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za razdoblje 2022.-2023.

Cilj natječaja je intenziviranje međunarodne znanstvene suradnje i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata.

Projektni prijedlozi se podnose iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021.

Razdoblje trajanja projekata je dvije godine, a maksimalni iznos financiranja 7.000,00 eura po projektu. Sredstva se dodjeljuju za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta.

Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati.

Preduvjet za sudjelovanje u natječaju je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici obiju zemalja te osigurano osnovno financiranje za projekt. Prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt koji financira središnje nacionalno tijelo ili projekt financiran iz ESI fondova ili programa EU.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o. d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o. d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.