Na temelju čl.79.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 61. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članaka lll. i 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 30. lipnja 2023. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o
drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2023./2024.