U četvrtak 13.srpnja 2023. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan primio je u nastupni posjet Nj.E. g. Saeida Khatibzadeha veleposlanika IR Irana. Sastanku na kojem je bilo riječi o proširivanju dosadašnje suradnje koja se odvijala u područjima anglistike, perzijskoga jezika, povijesnih znanosti i sociologije je prisustvovao i Mohammad Naghi Hajiazizi ataše za kulturu Veleposlanstva.

Posjet je osobito važan i u kontekstu poučavanja perzijskoga jezika na Filozofskome fakultetu koji se već 25 godina izvodi na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku kao izborni kolegij koji mogu upisati svi studenti Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.