Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 30. kolovoza 2024. do 16 sati.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za dostavu prijava fakultetskom povjerenstvu i kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova bit će objavljeni uskoro.