Na temelju mišljenja Dekanskog kolegija sa sjednice održane 8. veljače 2024. godine dekan Filozofskog fakulteta dostavlja sljedeću obavijest djelatnicima Fakulteta